Joachim Haspe

Joachim Haspe

#9 på Laholms lista

Jag heter Joachim och är en gift metallarbetare. Jag kandiderar till kommunfullmäktige för att i hela Laholms kommun skall leva.

Därför ställer jag upp

Jag tycker att det måste finnas någon som driver frågor inom kommunpolitiken ur metallarbetarens synvinkel. Min ambition är att jag skall kunna vara den rösten.
Det behövs krafter för att ta tag i de problem vi har i kommunen. Jag är beredd att kämpa för att skutan skall komma på rätt kurs.

Joachim Haspe

#9 på Laholms lista

Jag kommer driva att:

  • stärka vården och omsorgen
  • öka samhällsnärvaron lokalt. Med statliga servicekontor, en närvarande lokalpolis och fungerande socialtjänst
  • höja pensionen för vanligt folk

Frågor vi driver