Joakim Carlsson

Joakim Carlsson

# 1 på Regionfullmäktige i Örebro-Lekeberg

Jag heter Joakim Carlsson, bor i Örebro och är medlem i Seko.

Jag arbetar som ombudsman på Seko och jag kandiderar till regionfullmäktige för att öka jämlikheten. Alla har rätt till en god vård och omsorg, oavsett var man bor eller storlek på plånbok. Vi blir alla starkare när vi håller ihop, och löser problem och utmaningar tillsammans.

Därför ställer jag upp

I delar av vården är köerna långa, något som har förvärrats av pandemin och den ansträngning som den har inneburit på vårdens personal. Mitt mål är att det inte ska finnas några köer till viktig och nödvändig vård. Det är viktigt att den som har störst behov av vård ska få gå först, men ingen ska behöva vänta onödigt länge på vård som de behöver. För att klara det krävs samverkan mellan länets sjukhus och i vissa fall med andra regioner. Ett sätt att öka tillgängligheten är att fortsätta den digitala utvecklingen för att möjliggöra för patienter att enkelt kontakta sin vårdcentral och ett annat sätt är att fortsätta utveckla drop-in möjligheterna på vårdcentralerna. Resurserna till välfärden behöver öka och vi behöver använda de resurser som vi har på ett bra sätt. Tillgången till personal med rätt kompetens är och kommer att bli svårare att hitta då den arbetsföra delen av befolkningen minskar samtidigt som andelen äldre ökar. Tillgången till en fast läkarkontakt är på många håll svår att få, samtidigt som många läkare väljer att arbeta på bemanningsföretag. Det här behöver vi komma tillrätta med framöver både av ekonomiska skäl och för att det ska bli en god och kvalitativ vård.

Joakim Carlsson

# 1 Regionfullmäktige i Örebro-Lekeberg

Jag kommer driva att:

  • ställa om Sverige till framtidens jobb
  • ta bort de otrygga anställningarna
  • öka resurserna till välfärden
  • stärka vården och omsorgen

Frågor vi driver