Joakim Kahlman

Joakim Kahlman

#17 på Mölndals kommunlista

Jag är sen elva år Ombudsman i Byggnads. Innan det snickare. Bor i Lindome med fru och två tonårsungdomar.

Därför ställer jag upp

Jag hatar orättvisor på alla de ställen det dyker upp i vårt samhälle. Orättvisor i arbetslivet i synnerhet men också där folk diskrimineras pga kön, bostadsadress eller etnicitet.

Joakim Kahlman

#17 på Mölndals lista

Jag kommer driva att:

  • ta bort de otrygga anställningarna
  • öka resurserna till välfärden
  • säkerställa att svenska kollektivavtal gäller i Sverige. De villkor som finns i anställningserbjudandet för arbetskraftsinvandrare ska vara juridskt bindande.
  • strama upp reglerna för arbetskraftsinvandring så att det begränsas till bristyrken och bara omfattar heltidsjobb
  • öka samhällsnärvaron lokalt. Med statliga servicekontor, en närvarande lokalpolis och fungerande socialtjänst

Frågor vi driver