Johan Heinonen

Johan Heinonen

#1 på Stockholms kommunfullmäktigelista, valkrets 2 Bromma-Kungsholmen

Jag heter Johan Heinonen och är arbetar med försäkringar som finns genom lag, avtal och medlemskap i fackliga organisationer.
Jag vill arbeta för mer rättvisa i samhället.

Därför ställer jag upp

Ett viktigt ordspråk som jag försöker att leva och verka efter är ”Av var och en efter förmåga – åt var och en efter behov”.

Tre viktiga frågor som jag vill kämpa extra mycket för är:

  1. Samhället ska säkerställa att varje barn ges möjlighet till det stöd och hjälp som det behöver, för att kunna växa som människa och individ.
  2. Vi ska bygga hållbara bostäder som folk har råd att bo i.
  3. Värna kollektivavtalen och den svenska modellen och för att detta ska vara möjligt behöver vi säkerställa att på svensk arbetsmarknad ska svenska villkor gälla.

Johan Heinonen

#1 på Stockholms kommunfullmäktigelista, valkrets 2 Bromma-Kungsholmen

Jag kommer driva att:

  • ta bort de otrygga anställningarna
  • stärka vården och omsorgen
  • öka resurserna till välfärden
  • säkerställa att svenska kollektivavtal gäller i Sverige. De villkor som finns i anställningserbjudandet för arbetskraftsinvandrare ska vara juridskt bindande

Frågor vi driver