Johan Lindahl

Johan Lindahl

#8 på listan till Hallands regionfullmäktige

Jag heter Johan och är sedan 15 år tillbaka anställd som lagerarbetare. Jag är kandiderar då jag tror på politik som verktyg för att förändra samhället och att det behövs fler med arbetare i politiken.

Därför ställer jag upp

Jag är en lagerarbetare sedan 15 år tillbaka med ett stort och brett fackligt engagemang. Jag bor i en ort utanför Halmstad som heter Oskarström.

Min start i arbetslivet kom 2007 och var i ett skifte, A-kassan försämrades, LAS sköts i sank med visstidsanställningar under den borgliga majoritetsregering som då styrde.

Mitt politiska engagemang väcktes under denna period då jag såg vilken påverkan politiken hade över villkoren på jobbet och att det behövs arbetare i politiken som tar beslut med utgångspunkt i hur vanliga människor har det på sina jobb och ute i samhället.

Jag tror på att det behövs en stark välfärd för alla, regler och resurser för att arbetsmiljön ska vara god och trygghet ska finnas både på och utanför jobbet.

Johan Lindahl

#8 på regionlistan i Halland
#14 på Hallands riksdagslista

Jag kommer driva att:

  • ta bort de otrygga anställningarna
  • stärka vården och omsorgen
  • stärka a-kassan och reparera sjukförsäkringen
  • strama upp reglerna för arbetskraftsinvandring så att det begränsas till bristyrken och bara omfattar heltidsjobb
  • öka resurserna till välfärden

Frågor vi driver