Johan Tolinsson

Johan Tolinsson

#2 Kommunfullmäktige Kungsbacka

Jag heter Johan Tolinsson. Yrkesarbetar på PostNord. Jag brinner för att förbättra den dagliga arbetsmiljön för anställd personal i Kungsbacka.

Därför ställer jag upp

Ett hållbart, jämställt och socialt samhälle. För att lyfta fram något är ett jämställt samhälle. Det tjänar alla på. Mina hjärtefrågor är frågor som berör de svagaste och mest utsatta i samhället, de som är behov av assistans, som omfattar LSS. Lagen om stöd och service. En hållbar skola för anställda och personal är ett viktigt område. Slutligen säkra kvaliteten för våra äldre inom Vård & Omsorg i Kungsbacka. Detta genom att arbeta aktivt med arbetsmiljöfrågor i syfte att anställda inom vården har de bästa förutsättningar för, att vårda våra äldre . Att kunna erbjuda olika former av boenden för våra äldre.

Johan Tolinsson

#2 Kommunfullmäktige Kungsbacka

Jag kommer driva att:

  • Öka resurserna till välfärden
  • Stärka vården och omsorgen
  • Höja pensionen för vanligt folk
  • Ha ordning och reda på arbetsmarknaden med skärpta identitetskontroller och att svenska arbetstillstånd ska krävas från första dagen
  • Ta bort de otrygga anställningarna

Frågor vi driver