Johanna Svärd

Johanna Svärd

#9 på Örebro läns riksdagslista

Jag är 34 år och bor i Degerfors. Jag jobbar som undersköterska och är medlem i Kommunal.

Jag kandiderar till riksdagen för att jag är engagerad i jämställdhetsfrågor som också inkluderar nollvision för mäns våld mot kvinnor

Därför ställer jag upp

Jag är inte nöjd förens vi har en helt jämställd arbetsmarknad och en jämställd arbetsmarknadspolitik. Vi ska aldrig acceptera att nyanlända kvinnor får sämre möjligheter att komma in i arbete, stöd eller att lära sig svenska än männen. Vi ska heller aldrig nöja oss med de arbetsvillkor som råder idag inom kvinnodominerade yrken. Att rösta in förtroendevalda som driver jämställdhetsfrågor är viktigt så det aldrig stannar upp eller i värsta fall försämras.

Johanna Svärd

#9 Örebro läns Riksdagslista

Jag kommer driva att:

  • sätt upp ett konkret mål för full sysselsättning
  • ta bort de otrygga anställningarna
  • införa lagstadgad rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid
  • Rätten att jobba heltid- men ska ska orka
  • Nollvision för mäns våld mot kvinnor
  •  Jämställda arbetsvillkor
  • Jämställt deltagande i arbetslivet

Frågor vi driver