John Nyberg

John Nyberg

#24 Kommunfullmäktige Robertsfors

Jag heter John Nyberg och arbetar på ett sågverk. Jag engagerar mig politiskt som en reaktion på att arbetsgivarorganisationer aktivt använder politiken till att försämra anställdas villkor.

Därför ställer jag upp

Jag hoppas kunna stötta andra politiskt aktiva och bidra med mina kunskaper. Mycket av min fackliga tid används till att stötta medlemmar som drabbats av försämringarna i Socialförsäkringen. Jag vill påverka för ett mänskligare samhälle där vi inte trampar på de svagaste. Vi har råd att ge sjuka, skadade och äldre ett värdigt liv även om de inte varit höginkomsttagare.

John Nyberg

#24 Kommunfullmäktige Robertsfors

Jag kommer driva att:

  • Stärka a-kassan och reparera sjukförsäkringen
  • Höja pensionen för vanligt folk
  • Öka resurserna till välfärden
  • Strama upp reglerna för arbetskraftsinvandring så att det begränsas till bristyrken och bara omfattar heltidsjobb
  • Säkerställa att svenska kollektivavtal gäller i Sverige. De villkor som finns i anställningserbjudandet för arbetskraftsinvandrare ska vara juridskt bindande.

Frågor vi driver