Johnny Wismén

Johnny Wismén

#3 på Mullsjö kommunlista

En eftertänksam person som tänker hellre en gång extra än fattar allt för snabba beslut, bor i Mullsjö och är huvudskyddsombud på Fagerhultsbelysnings AB där idag 650 personer får sin dagliga försörjning. Jag samverkar ofta med IF Metall Vätterbygden och LO, det är oftast då vi ses ute på företagen i Jönköpings län.

Därför ställer jag upp

Det som började med att åka iväg på en utbildningsdag har resulterat i att fackföreningen har stöttat mig från den dagen och klätt på mig med allehanda goda utbildningar, fackligt engagemang är nu är  en stor del av min vardag och blivit till en stor del av mitt arbetsliv.

Att få verka med samhällsfrågor är något helt fantastiskt och man känner sig väldigt priviligierad som fått förtroendet av er väljare att så få fortsätta göra.

En röst på Johnny är att få en person som företräder dig ibland annat:
En ökad mångfald i samhället där flera samhällsklasser inkluderas och ingen ska behöva känna sig exkluderad oavsett härkomst, har vi fått uppehållstillstånd ja då är du svensk och aldrig något annat. 

Ett  Jämställt samhälle där jag ser en stor samhällsvinst och möjlighet att utveckla vårat samhälle långt mer än det som sker idag,  tyvärr finns det enormt mycket kvar att arbeta med och något vi aldrig får sluta göra.

En positiv klimatomställning då det finns möjligheter till framtidens jobb även till våra kommande generationers välfärd och de ny skapande arbetstillfällena detta kommer ge oss.

Ett arbetsperspektiv som allt för ofta saknas inom politiken idag, där någon som jag ex efterfrågar schyssta villkor eller kollektivavtal som också värnas våra egna arbetsplatsers arbetsmiljöer och vårt fortsatta välstånd, ingen gynnas av att skattepengar försvinner genom att andra flyttar pengarna utanför utan att skatta dem i vårt land.

Får jag ditt förtroende så lovar jag ge dig din röst att jobba för det goda och demokratiska samhället, där det goda hellre ska segra än de idag mörka krafter som idag får allt för mycket lov att synas o verka.

Där vi gemensamt skapar ett starkt o enat folk som är orubbligt både i vårt land och utanför våra egna gränser.

Där facket och vår svenska modell ska få fortsätta bana ett fint och fantastiskt samhällsbygge, ett samhälle där vi trots medias skriverier ändå har uppnått med gemensam kamp en fantastisk demokrati och ett samhälle som är få förunnat utanför vår egna nation.

Om jag skulle få möjligheterna med din röst att till och med få  förändra hela världen skulle detta ske genom att kvinnor ges mera makt på beslutande poster och att våra goda sidor i samhällena skall få utrymme och synas mera, gott föder gott och det onda passar endast i avskrädes högen, ord hämtat från en stor historisk ledare.

Johnny Wismén

#3 på Mullsjö kommunlista

#18 på Jönköpings regionlista

Jag kommer driva att:

  • ställa om Sverige till framtidens jobb
  • höja pensionen för vanligt folk
  • stärka a-kassan och reparera sjukförsäkringen
  • säkerställa att svenska kollektivavtal gäller i Sverige. De villkor som finns i anställningserbjudandet för arbetskraftsinvandrare ska vara juridiskt binande

Frågor vi driver