Jonas Attenius

Jonas Attenius

#1 på Göteborgs kommunlista

Jag är byggnadssnickare och oppositionsledare i Göteborgs kommun som söker göteborgarnas stöd för ett styre som sätter välfärden först.

Därför ställer jag upp

Göteborg är en fantastisk stad, men också en tudelad stad. Klyftor, segregation och en välfärd som under de senaste årens högerstyre gått på svältkur göder kriminalitet, otrygghet och extremism. Jag vill bygga ihop Göteborg genom att rädda våra hyresrätter från högerns utförsäljningar, stoppa nyrekryteringen till gängen, fixa skolan och sätta välfärden först. Socialdemokraterna är redo att säga som det är och göra det som krävs, för vi vet att vårt Göteborg kan bättre.

Jonas Attenius

#1 på Göteborgs kommunlista

Jonas Attenius

Jag kommer driva att:

  • Öka resurserna till välfärden
  • Säkerställa att svenska kollektivavtal gäller i Sverige. De villkor som finns i anställningserbjudandet för arbetskraftsinvandrare ska vara juridskt bindande.
  • ta bort de otrygga anställningarna
  • öka samhällsnärvaron lokalt. Med statliga servicekontor, en närvarande lokalpolis och fungerande socialtjänst

Frågor vi driver