Jonas Lennström

Jonas Lennström

#4 på Östhammar Kommunfullmäktige lista.

Jag heter Jonas Lennström, är gift och har två barn. Jag jobbar på Sandvik Coromant i Gimo. Jag har valt att engagera mig i kommunpolitiken för att kunna vara med och påverka.

Därför ställer jag upp

Jag har valt att engagera mig för att kunna påverka i frågor som rör oss som jobbar inom Lo- yrkena. Det handlar om rätten till heltid och trygga anställningar för de som jobbar i den kommunala sektorn. Det handlar om en rik fritid och en trygg omsorg för våra nära och kära.

Jonas Lennström

#4 på Uppsala Kommunfullmäktige lista.

Jag kommer driva att:

  • Ta bort de otrygga anställningarna.
  • Stärka vården och omsorgen.
  • Öka resurserna till välfärden.

Frågor vi driver