Jonas Skjören Lindén

Jonas Skjören Lindén

#14 på Kommunalfullmäktige i Karlstad

Jag heter Jonas Skjören Lindén och är 33 år, bor med min familj i Väse, är medlem i Handels.

Jag har min yrkesbakgrund inom industrin som svetsare. Sedan 2020 är jag verksamhetsassistent på LO-distriktet Örebro Värmland och jobbar främst med LO-facken i kommunerna och LO ung.

Därför ställer jag upp

Jag kandiderar för att jag vill vara med och förändra samt bidra till ett samhälle där vi tar hand om varandra. Där välfärden finns för dig när du behöver den och där du ska få förutsättningar att utveckla dig genom hela livet. Jag kommer framförallt arbeta för en skola där eleven ska få de förutsättningar som hen behöver, vilket inte ska drivas i vinstintresse. Jag vill även se en trygg arbetsmarknad med schysta villkor samt en stärkt välfärd där du inte ses som kund.

Jonas Skjören Lindén

#14 på Kommunalfullmäktige i Karlstad

Jag kommer driva att:

  • ta bort de otrygga anställningarna
  • öka resurserna till välfärden
  • stärka vården och omsorgen
  • öka samhällsnärvaron lokalt. Med statliga servicekontor, en närvarande lokalpolis och fungerande socialtjänst
  • säkerställa att svenska kollektivavtal gäller i Sverige
  • ett Karlstad för alla

Frågor vi driver