Jonathan Westman

Jonathan Westman

#19 Kommunfullmäktige Falkenberg Halland

Mitt namn är Jonathan Westman och jag har förmånen att få jobba heltid som förtroendevald på min arbetsplats.

Därför ställer jag upp

Jag är för närvarande ordförande på den lokala klubben och eftersom att vi jobbar med livsmedel så är vårt förbund Livs. Mitt engagemang i arbetarrörelsen har även gjort att jag sökt och fått lite andra uppdrag i LO både i väst och i LO Falkenberg samt andra uppdrag i Livs. På min fritid så gillar jag att lira musik och fiske är ett stort intresse som jag delar med min sambo. Jag kandiderar till kommunfullmäktige för att jag vill vara med och påverka och förbättra för alla och det är viktigt att välfärden finns till för alla och att alla känner att man får ta del av den och blir en del av samhället tex en vård för alla efter behov en skola för alla efter behov inte plånbok. Jag blir oroad när jag ser att klassamhället breder ut sig och att arbetare och medborgare får mindre och mindre utrymme inte bara i plånboken utan i samhällsdebatten, detta känner jag är viktigt att ändra på.

Jonathan Westman

#19 Kommunfullmäktige Falkenberg Halland

Jag kommer driva att:

  • Ta bort de otrygga anställningarna
  • Öka resurserna till välfärden
  • Stärka vården och omsorgen
  • Höja pensionen för vanligt folk
  • Skärpa straffen mot arbetslivskriminalitet
  • Höja straffet för de som utsätter anställda för brott
  • Säkerställa att svenska kollektivavtal gäller i Sverige. De villkor som finns i anställningserbjudandet för arbetskraftsinvandrare ska vara juridskt bindande

Frågor vi driver