Jonny Svensson

Jonny Svensson

#5 på Bollebygds lista

Jonny Svensson 56 år, sedan 20 år boende i Bollebygd. Yrkesbakgrund som målare, men sedan 19 år anställd vid Svenska Målareförbundet som ombudsman/regionchef.

Därför ställer jag upp

Bollebygd kan bättre – Bollebygd behöver växa!

Bollebygd har en gyllene framtid om rätt prioriteringar görs!
Mitt mål är att hela kommunen skall växa. Mina mål kommande mandatperiod, tar sikte på följande områden: ny skola, rätt boende till äldre och personer med särskilda behov och framtagande av nya bostadsområden.

Jonny Svensson

#5 på Bollebygds lista

Jag kommer driva att:

  • strama upp reglerna för arbetskraftsinvandring så att det begränsas till bristyrken och bara omfattar heltidsjobb
  • säkerställa att svenska kollektivavtal gäller i Sverige. De villkor som finns i anställningserbjudandet för arbetskraftsinvandrare ska vara juridskt bindande.
  • ha ordning och reda på arbetsmarknaden med skärpta identitetskontroller och att svenska arbetstillstånd ska krävas från första dagen
  • öka samhällsnärvaron lokalt. Med statliga servicekontor, en närvarande lokalpolis och fungerande socialtjänst

Frågor vi driver