Jordin Williams

Jordin Williams

#16 på Österåkers kommunfullmäktigelista
#20 på Region Stockholms fullmäktigelista, valkrets Nordost

Jag heter Jordin Williams, är 45 år gammal och trebarnspappa. Jag är aktiv inom Handels och kandiderar till kommmunfullmäktige och regionfullmäktige för att jag vill förbättra allmän sjukvård och trygghetsfrågor i Stockholmsregion.

Därför ställer jag upp

Förbättra den allmänna sjukvården med kortare köer till akutmottagningar, anställa fler sjuksköterskor och göra sjukvården mer tillgänglig till medborgare oavsett var de bor i Stockholm. Trygghetsfrågor måste prioriteras. Ungdomsverksamheter behöver framför allt aktiviteter för tonåringar och unga vuxna. Målet ska vara att minimera risken för unga människor att börja med kriminella handlingar och/eller droganvändning vid tidig ålder.

Jordin Williams

#16 på Österåkers kommunfullmäktigelista
#20 på Region Stockholms fullmäktigelista, valkrets Nordost

Jag kommer driva att:

  • sätt upp ett konkret mål för full sysselsättning
  • ställa om Sverige till framtidens jobb
  • ta bort de otrygga anställningarna
  • öka resurserna till välfärden
  • säkerställa att svenska kollektivavtal gäller i Sverige. De villkor som finns i anställningserbjudandet för arbetskraftsinvandrare ska vara juridskt bindande

Frågor vi driver