Jörgen Fransson

Jörgen Fransson

#23 Skaraborgs regionlista

#3 Hjo kommunlista

Jag heter Jörgen Fransson och är industriarbetare och fackligt förtroendevald . Kandiderar till kommunfullmäktige för att medlemmar i IF Metall och invånare ska få sin röst hörd tex barnomsorg på obekväm arbetstid.

Därför ställer jag upp

Kandiderar till Regionen för att driva frågor som kollektivtrafik och infrastruktur samt industrins framtid .

Jörgen Fransson

#23 Skaraborgs regionlista

#3 Hjo kommunlista

Jag kommer driva att:

  • Höja pensionen för vanligt folk
  • Öka samhällsnärvaron lokalt. Med statliga servicekontor, en närvarande lokalpolis och fungerande socialtjänst
  • Införa lagstadgad rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid

Frågor vi driver