Josefine Krantz

Josefine Krantz

#28 på Kommunfullmäktige i Kumla

Jag heter Josefine, bor i Kumla och är medlem i Målareförbundet.

Jag jobbar som målare sedan 12 år och jag har länge varit förtroendevald för Målarna. Jag anser att det är viktigt att det finns arbetarrepresentation i politiken.

Därför ställer jag upp

Jag anser det det oerhört viktigt att det finns arbetarrepresentation politiken. Att arbetare är med och påverkar beslut som fattas i samhället och att se till att våra frågor prioriteras. Jag är feminist och jobbar framför allt för en mer jämställd byggbransch men jämställdhetsfrågorna är lika viktigt samhällsfrågor som de som rör arbetsmarknaden. Jag vill se ett Sverige som ger alla lika förutsättningar att förverkliga sig själva och sina drömmar.

Josefine Krantz

#28 på Kommunfullmäktige i Kumla

Jag kommer driva att:

  • ta bort de otrygga anställningarna
  • öka resurserna till välfärden
  • höja pensionen för vanligt folk
  • säkerställa att svenska kollektivavtal gäller i Sverige. De villkor som finns i anställningserbjudandet för arbetskraftsinvandrare ska vara juridiskt bindande.

Frågor vi driver