Juha Kuronen

Juha Kuronen

#56 på Södertäljes kommunfullmäktigelista

Jag heter Juha Kuronen och jag är industriarbetare sedan 30 år tillbaka. Jag är aktiv inom IF Metall och kandiderar för att jag vill kunna påverka politiken utifrån en arbetares perspektiv. Jag är 54 år och är engagerad i frågor som berör Södertälje och dess invånare.

Därför ställer jag upp

Jag heter Juha Kuronen och är industriarbetare sedan 30 år tillbaka. Jag kandiderar för att jag vill kunna påverka politiken utifrån en arbetares syn och behov. Jag är 54 år och är engagerad för frågor som berör Södertälje och dess invånare.

Jag kandiderar också för jag tycker att våra skattepengar inte ska gå till vinstdrivande företag och deras aktieutdelningar. Skattepengarna ska gå tillbaka till den gemensamma välfärden som vi byggt upp och ska vi förbättra den, behöver invånarna i våra kommuner varje krona, inte direktörerna i privata bolag.”

Juha Kuronen

#56 på Södertäljes kommunfullmäktigelista

Jag kommer driva att:

  • öka resurserna till välfärden
  • stärka vården och omsorgen
  • strama upp reglerna för arbetskraftsinvandring så att det begränsas till bristyrken och bara omfattar heltidsjobb
  • skärpa straffen mot arbetslivskriminalitet
  • stärka a-kassan och reparera sjukförsäkringen

Frågor vi driver