Karl-Henrik Rosberg

Karl-Henrik Rosberg

#9 Göteborgs riksdagslista

Jag heter Karl-Henrik Rosberg och är en 40-årig tvåbarns pappa och fästman till en fantastisk kvinna. Jag kandiderar till riksdagen för att lyfta det fackliga perspektivet i politiken. Vara en röst för fackens medlemmar.

Därför ställer jag upp

Allt kan inte avtalas fram via kollektivavtal, mycket bestäms genom politiska beslut. Därför behöver fackens medlemmar även finnas med där de politiska besluten fattas. Jag vill lyfta de fackliga perspektiven i de politiska besluten och vara en röst för facken och dess medlemmar.
Jag vill även arbeta för att få ett mer rättvist och solidariskt system, där alla ska ha rätt till en bra vård och skola. Det kan inte och ska inte vara plånboken eller geografin som avgör vilken vård du ska få eller förutsättningar i skolan. Det måste vara allas rätt till en bra och fungerande vård och skola.

Karl-Henrik Rosberg

#9 Göteborgs riksdagslista

Jag kommer driva att:

  • Öka resurserna till välfärden
  • Införa lagstadgad rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid
  • Stärka a-kassan och reparera sjukförsäkringen
  • Säkerställa att svenska kollektivavtal gäller i Sverige. De villkor som finns i anställningserbjudandet för arbetskraftsinvandrare ska vara juridskt bindande.
  • Öka samhällsnärvaron lokalt. Med statliga servicekontor, en närvarande lokalpolis och fungerande socialtjänst

Frågor vi driver