Katarina Helling

Katarina Helling

#9 på Tyresös kommunfullmäktigelista

Jag heter Katarina Helling, är 48 år och bor i Tyresö. Jag är aktiv inom Handels och kandiderar till fullmäktige för att få vara med och påverka en välfärd för oss alla, rättvisa löner och sociala villkor samt jämlika förutsättningar i hela livet.

Därför ställer jag upp

Jag vill verka för rättvisa löner, trygga anställningsvillkor och sociala villkor samt jämlika förutsättningar i hela livet. Vi behöver en välfärd som är till för oss alla och de privata vinstuttagen i välfärden ska minimeras så att eventuella överskott kan återinvesteras i vår framtid.

Att ha en trygg och meningsfull fritid i alla åldrar är grunden för det goda samhället. Vi behöver erbjuda möjligheter till olika aktiviteter som tilltalar olika intressen och målgrupper och är tillgängliga för alla.

Jag tror på allas rätt till ett gott liv där människor ges samma möjligheter till en trygg uppväxt, ett bra yrkesliv, en aktiv fritid för alla åldrar och hoppas att jag får vara med och bidra till att göra skillnad i vår framtid.

Katarina Helling

#9 på Tyresös kommunfullmäktigelista

Jag kommer driva att:

  • ta bort de otrygga anställningarna
  • öka resurserna till välfärden
  • införa lagstadgad rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid
  • säkerställa att svenska kollektivavtal gäller i Sverige. De villkor som finns i anställningserbjudandet för arbetskraftsinvandrare ska vara juridskt bindande.
  • stärka vården och omsorgen;

Frågor vi driver