Katarina Johansson

Katarina Johansson

#17 på Sölvesborgs kommunlista

Bor i Sölvesborg och är en ensamstående mamma med vuxna barn. Arbetar i kommunen i bemanningen och täcker verksamheter vid frånvaro. Fackligt engagerad som sektionsföreträdare samt i avdelningen värvarinitiativ. Håller även utbildningar för nya ombud i Kommunal Sydost. Sitter även med i lokala LO-facken i Sölvesborg som vice ordförande.

Därför ställer jag upp

Jag brinner för att barnen ska känna sig trygga i våra skolor som senare ska kunna få bli trygga vuxna i vårt samhälle.

Viktiga frågor är även våra medlemmars arbetsmiljö och att få ner sjukskrivningar till mycket lägre nivåer.

Katarina Johansson

#17 på Sölvesborgs kommunlista

Jag kommer driva att:

  • sätt upp ett konkret mål för full sysselsättning
  • öka resurserna till välfärden
  • höja pensionen för vanligt folk

Frågor vi driver