Katarina Jonsson

Katarina Jonsson

#6 på Regionfullmäktigelistan för Västerbotten södra

Jag heter Katarina Jonsson och jag är boendehandledare inom funktionshinderomsorgen och fackligt förtroendevald.
Jag kandiderar till regionfullmäktige för att jag vill förbättra välfärden och skapa förutsättningar för att medarbetaren har bra förutsättningar och ges möjlighet att påverka sitt arbete

Därför ställer jag upp

För mig är det viktigt att man ska få känna trygghet i att det finns en god välfärd och ett trygghetssystem värt namnet om man behöver nyttja den.
För att klara de behöver vi bli flera välfärdsarbetare i verksamheterna och vi behöver stoppa vinstjakten i skola, vård och omsorg
Ett stort orosmoment är kompetensförsörjningen. Det behöver bli mer attraktivt att arbeta inom våra välfärdsyrken. Höj statusen med anständiga löner, arbetsvillkor och trygga pensioner.
Alla medarbetare ska ha en god arbetsmiljö, inflytande och delaktighet i sitt arbete.
Det är också viktigt att ha en god yrkeskompetens i sitt yrke för att känna sig trygg och engagerad i i sitt arbete.
Vi behöver ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden.

Katarina Jonsson

#6 på Regionfullmäktigelistan för Västerbotten södra

Jag kommer driva att:

  • ta bort de otrygga anställningarna
  • öka resurserna till välfärden
  • stärka vården och omsorgen
  • stärka a-kassan och reparera sjukförsäkringen
  • höja pensionen för vanligt folk

Frågor vi driver