Kenneth Forsberg

Kenneth Forsberg

#4 på Haninges kommunfullmäktigelista

Jag heter Kenneth Forsberg och är i grunden målare. Jag arbetar på Målareförbundets avdelning 1, Målarettan, med frågor som rör våra medlemmars välfärd i svåra situationer i livet. Jag vill att våra Socialförsäkringssystem ska vara ett fungerande skyddsnät när det behövs för individen.

Därför ställer jag upp

Mina hjärtefrågor är:

Socialförsäkringarna. Det är viktigt att det finns ett fungerande skydd när du behöver hjälp och stöd.

Trafikmiljö. Det ska vara säkert att vara trafikant. Skolvägar för barnen, cykelbanor och trottoarer mm ska vara säkra.

Energifrågor. Investera i förnybara energikällor. Till exempel solkraft, vågkraft och vindkraft.

Kenneth Forsberg

#4 på Haninges kommunfullmäktigelista

Jag kommer driva att:

  • öka resurserna till välfärden
  • stärka a-kassan och reparera sjukförsäkringen

Frågor vi driver