Kent Norberg

Kent Norberg

#2 Varbergs kommunfullmäktigelista

Jag heter Kent Norberg och är byggnadssnickare men arbetar numer sedan tio år tillbaka som ombudsman på Byggnads. Har idag även politiska uppdrag i Varbergs kommun så jag är ledig ca halvtid från min tjänst på Byggnads. För mig är det politiska engagemanget viktigt, att jag med facklig och socialistisk bakgrund skall vara med och styra samhällets utveckling till det bättre med mindre utanförskap och motverka att klyftorna ökar.

Därför ställer jag upp

Vi socialdemokrater är idag i opposition i Varbergs kommun och det vill vi ändra på. Jag vill fortsätta vara en ledamot i kommunstyrelsen/kommunfullmäktige i Varberg som styr Varberg åt rätt håll i majoritet. Jag brinner för bostadsfrågan, alla har rätt till en egen bostad. Vi måste bygga fler hyresrätter med lägre hyror.
Personalen inom skola, vård och omsorg måste bli fler. Vi måste höja grundbemanningen och se till att förbättra arbetsvillkoren för kommunens personal. Skolan måste ha fler lärare och fler pedagoger så varje elev får den stöttning och hjälp i sin skolgång som den behöver.

Kent Norberg

#2 Varbergs kommunfullmäktigelista

Jag kommer driva att:

  • Höja pensionen för vanligt folk
  • Skärpa straffen mot arbetslivskriminalitet
  • Ta bort de otrygga anställningarna
  • Stärka vården och omsorgen
  • Säkerställa att svenska kollektivavtal gäller i Sverige. De villkor som finns i anställningserbjudandet för arbetskraftsinvandrare ska vara juridskt bindande

Frågor vi driver