Kim Söderström

Kim Söderström

#7 på Riksdagslistan i Dalarna

Jag heter Kim Söderström och är betongarbetare. Jag har förtroendeuppdraget som regionsordförande på Byggnads GävleDala. Jag kandiderar till riksdagen för att jag vill driva frågor som rör arbetsmarknad och välfärd. Framförallt vill jag bekämpa osund konkurrens på arbetsmarknaden och arbetslivskriminalitet.

Därför ställer jag upp

Jag inser att vi inte kan lösa alla frågor genom fackliga förhandlingar. Vi måste alltså engagera oss politiskt för att skapa ett bättre och mer jämlikt samhälle.
Socialdemokratin har tillsammans med de fackliga organisationerna tagit Sverige från fattigdom och djup orättvisa till ett av världens rikaste länder. Tyvärr ser vi idag att klassklyftorna ökar och att många människor sliter ut sig på jobbet genom dålig arbetsmiljö och usla arbetsförhållanden samtidigt som kapitalägarna blir ännu rikare.
Trots detta faktum så lyser fördelningspolitiken med sin frånvaro med tanke på alla de skattesänkningar som riktats mot den rikaste delen av befolkningen.
Jag vill vara en blåslampa inom politiken för att Sverige återigen blir världens mest jämlika land. Jag tror att vi kan komma dit igen men det kräver hårt arbete och ibland svåra beslut. Med vetskapen om att jämlika samhällen mår så mycket bättre borde det inte vara någon omöjlighet.
Jag vill även vara en röst för den arbetande delen av samhället, både för arbetare och tjänstemän.
I mitt fackliga förvärv ser jag dagligen hur människor utnyttjas. Oftast handlar det om utstationerad arbetskraft som kommit hit från andra EU-länder. Detta måste regleras.
Tyvärr ser vi även ännu värre exempel på utnyttjande av människor och då handlar det om arbetare från tredje land, alltså arbetare som kommit hit från länder utanför EU och EES. Det kan tvingas arbeta under rent vidriga förhållanden.
Den här frågan måste lösas.
Vi ska vara glada och tacksamma att människor vill komma till Sverige för att arbeta men det är inte rimligt att arbetare utnyttjas, att löner och villkor dumpas eller att Sverige förlorar skatteintäkter för att oseriösa företag inte vill konkurrera på schyssta villkor och följa den Svenska modellen.
Detta är syftet med min kandidatur.

Kim Söderström

#7 på Riksdagslistan i Dalarna

Jag kommer driva att:

  • Höja pensionen för vanligt folk
  • Skärpa straffen mot arbetslivskriminalitet
  • Ha ordning och reda på arbetsmarknaden med skärpta identitetskontroller och att svenska arbetstillstånd ska krävas från första dagen
  • Strama upp reglerna för arbetskraftsinvandring så att det begränsas till bristyrken och bara omfattar heltidsjobb
  • Säkerställa att svenska kollektivavtal gäller i Sverige. De villkor som finns i anställningserbjudandet för arbetskraftsinvandrare ska vara juridskt bindande.

Frågor vi driver