Kristina Lindqvist

Kristina Lindqvist

#25 Kommunfullmäktige Luleå

Jag heter Kristina och är 53 år, jag kandiderar till kommunfullmäktige för att jag vill vara med och påverka den lokala politiken och den stora samhällsutvecklingen som vi står inför. Jag är en industriarbetare och har mina rötter i fackföreningsrörelsen.

Därför ställer jag upp

En av mina största intressefrågor i politiken är vår samhällsutveckling, framför allt utveckling för att vårt samhälle ska utvecklas med fler företag och målet ska vara full sysselsättning för alla, speciellt nu när vi ställer om samhället till framtidens jobb. Vi ska ha bra villkor på vår arbetsmarknad och en bra arbetsmiljö med schyssta villkor. Vi ska öka samhällsnärvaron på lokal nivå, det är en trygghetsfråga som vi behöver ta än mer i beaktning inför framtiden. Vårt samhälle ska vara tryggt, jämlikt och jämställt på lika villkor.

Kristina Lindqvist

#25 Kommunfullmäktige Luleå

Jag kommer driva att:

  • Ställa om Sverige till framtidens jobb
  • Öka samhällsnärvaron lokalt. Med statliga servicekontor, en närvarande lokalpolis och fungerande socialtjänst
  • Öka resurserna till välfärden
  • Sätt upp ett konkret mål för full sysselsättning
  • Höja pensionen för vanligt folk

Frågor vi driver