Laila Norstad

Laila Norstad

#21 på Uppland-Bros kommunfullmäktigelista
#11 på Region Stockholms fullmäktigelista, valkrets Nordväst

Jag heter Laila Norstad och har både barn och barnbarn. Jag är förtroendevald inom Kommunal och kandiderar till både regionen och kommunfullmäktige för att jag vill förbättra välfärden.

Därför ställer jag upp

Jag arbetar som vårdbiträde i hemtjänsten och jag har sett hur omhändertagandet av våra äldre som byggt upp vårat samhälle blivit allt sämre för att det ekonomiska intresset tar överhand. I kommunen genom att budgeten ska vara +-0 och i privata företag där vinsten hamnar på ett konto långt bort från svenska gränsen.

Jag vill att vi ska bli fler utbildade vårdbiträden och undersköterskor, men även ta vara på de som arbetat och har en lång erfarenhet. Vi ska ha bra arbetsmiljö, skrota minutjakten, medbestämmande och delaktighet i beslut som rör oss och våra äldre i vårt dagliga arbete. Istället för 20 olika personal / äldre ska man ha ca 6-8 varav en kontaktperson.

Laila Norstad

#21 på Uppland-Bros kommunfullmäktigelista
#11 på Region Stockholms fullmäktigelista, valkrets Nordväst

Jag kommer driva att:

  • säkerställa att svenska kollektivavtal gäller i Sverige. De villkor som finns i anställningserbjudandet för arbetskraftsinvandrare ska vara juridskt bindande
  • öka resurserna till välfärden
  • stärka vården och omsorgen
  • ta bort de otrygga anställningarna

Frågor vi driver