Blåvitt Elofsson

Blåvitt Elofsson

#5 på Värmlands Riksdagslista

Jag heter Blåvitt Elofsson, född 1953 alltså numera pensionär, bor i Karlstad och är medlem i IF Metall. Sambo och far till tre barn har även 5 barnbarn och 4 barnbarnsbarn, jobbat inom industrin och förtroendevald på IF Metall med frågor kring utbildning, arbetsmarknad och politik.

Därför ställer jag upp

Mina frågor är som ovan med utbildning av förtroendevalda som ska hjälpa och stötta sina arbetskamrater i alla frågor kring arbetsmiljö, anställningsvillkor, även frågor kring pensionärers möjligheter till ett bra liv efter ett yrkesliv. Boendefrågor och sociala frågor där våra skatter ska användas till oss alla och inte bli vinster till några som skapar friskolor, privata välfärdsföretag.

Blåvitt Elofsson

#5 på Värmlands Riksdagslista

Jag kommer driva att:

  • ställa om Sverige till framtidens jobb
  • ta bort de otrygga anställningarna
  • stärka vården och omsorgen
  • höja pensionen för vanligt folk
  • säkerställa att svenska kollektivavtal gäller i Sverige. De villkor som finns i anställningserbjudandet för arbetskraftsinvandrare ska vara juridiskt bindande.
  • öka samhällsnärvaron lokalt. Med statliga servicekontor, en närvarande lokalpolis och fungerande socialtjänst
  • Skapa jobb åt alla med heltid och säkra anställningar, ge förutsättningar för att arbeten görs av företag med kollektivavtal, Säkerställa att LOs medlemmar kan ha en lokal samhällsnärvaro med bank, service som behövs, stärkt pension som man kan leva på efter ett långt yrkesliv, bostadsbyggande av hyreslägenheter som ungdomar och pensionärer kan flytta till för att komma hemifrån och sedan flytta till när man inte klarar boendet i villan.

Frågor vi driver