Lars Halvarsson

Lars Halvarsson

#3 på på Kommunlistan i Leksand

Jag heter Lars Halvarson och är industriarbetare. Jag kandiderar till kommunfullmäktige för att jag vill göra skolorna bättre.

Därför ställer jag upp

Jag vill vara med och påverka samhällsutvecklingen så att vi får en rättvisare fördelning av våra resurser.
Alla barn ska ha rätt till en utbildning som de kan tillgodogöra sig utifrån sina egna förutsättningar.
Alla människor ska ha rätt till bra sjukvård och omsorg när de har behov av det.
För att det ska fungera behöver varje människa bidra till samhället efter förmåga.

Lars Halvarsson

#3 på Kommunlistan i Leksand

Jag kommer driva att:

  • Ställa om Sverige till framtidens jobb
  • Ta bort de otrygga anställningarna
  • Stärka a-kassan och reparera sjukförsäkringen
  • Säkerställa att svenska kollektivavtal gäller i Sverige. De villkor som finns i anställningserbjudandet för arbetskraftsinvandrare ska vara juridiskt bindande.

Frågor vi driver