Lars Jonsson

Lars Jonsson

#17 på Riksdagslistan i Dalarna

Jag heter Lars Jonsson och jobbar som rörmokare. Jag kandiderar till riksdagen för att driva frågan om ordning och reda på arbetsmarknaden. I många branscher idag finns det en uppsjö av oseriösa företag vars enda syfte är att dumpa löner och försämra villkor. Detta måste få ett stopp. Annars riskerar våra seriösa företag att slås ut. Jag kommer vara en facklig röst i politiken som har båda fötterna på jorden

Därför ställer jag upp

Flera branscher riskerar att slås ut av den oseriösa och ibland rent kriminella konkurrens som idag härjar fritt på vår arbetsmarknad. Vi måste bli betydligt hårdare mot detta om vi menar allvar med att bevara våra seriösa lokala och regionala företag. De kommer aldrig kunna konkurrera med de låga anbud som idag förekommer i många fall.
Ofta jobbar de oseriösa företagen med en lång rad av underentreprenörer där det är svårt att kontrollera vem som är anställd av vilket företag. De anställda går inte med i facket och är väldigt rädda för att vittna om sin situation då de riskerar att bli hemskickade utan lön om deras chef får reda på vad de sagt. De riskerar faktiskt att bli hemskickade om de inte frågar sin närmaste chef om lov och hen godkänt vad de ska göra.
Det händer att de bor på arbetsplatsen, har svårigheter att få ut sin lön som ofta består av flera avdrag som de får reda på först i efterhand. De har en dålig arbetsmiljö med obefintlig ergonomi – den som jobbar snabbast utan att ifrågasättas premieras. De som vittnar om detta är de som redan har blivit lurade och återvänt hem. Skammen är stor. Det är mycket svårt att hjälpa dem i efterhand även om det såklart ibland går.

För att stoppa detta behöver en del saker genomföras:

 • Ställa krav på att företag som genom markanvisning köper mark från kommun och region tar emot lärlingar och har kollektivavtal
 • Att kommuner och regioner som upphandlar ställer krav på att företag ska kunna ta emot lärlingar, har villkor minst i enlighet med kollektivavtal samt att underentreprenörer i max ett led får anlitas
 • Att minska sekretessen mellan myndigheter och att det införs en särskild lag om uppgiftsskyldighet mellan myndigheter när de enligt regeringsbeslut samverkar mot arbetslivskriminalitet
 • Att sekretesslagstiftningen ändras så att tillgången till uppgifter om transaktioner på företagens skattekonton så att företag, fackliga organisationer och undersökande journalister kan bevaka att företag betalar skatt i enlighet med gällande regler
 • Ny lag mot arbetskraftsexploatering för att stoppa att människor utnyttjas genom urusla villkor och låga löner
 • Göra det straffbart att träffa avtal med arbetstagare om återbetalning av lön
 • Ny skadeståndsbestämmelse i utstationeringslagen (För att säkerställa att straffavgifter blir kännbara och att det inte går att tjäna på att fuska)
 • Underlätta förutsättningarna att utesluta oseriösa anbudsgivare i offentlig upphandling
 • Skärpta regler vid arbetskraftsinvandring
  Vi behöver begränsa arbetskraftsinvandringen rejält och behovspröva och endast tillåta den då en brist på arbetskraft finns. Det är helt orimligt att vi på många håll har uppemot 10% arbetslöshet samtidigt som vi har folk som kommer till Sverige för att städa, leverera mat, bygga ställning, köra olika transporter, diska mm. Vi måste hitta ett sätt att utbilda och anställa de som redan är svenska medborgare. Annars kommer vi aldrig klara integrationen.

Lars Jonsson

#17 på Riksdagslistan i Dalarna

Jag kommer driva att:

 • Ha ordning och reda på arbetsmarknaden med skärpta identitetskontroller och att svenska arbetstillstånd ska krävas från första dagen
 • Säkerställa att svenska kollektivavtal gäller i Sverige. De villkor som finns i anställningserbjudandet för arbetskraftsinvandrare ska vara juridiskt bindande.
 • Strama upp reglerna för arbetskraftsinvandring så att det begränsas till bristyrken och bara omfattar heltidsjobb

Frågor vi driver