Lars Mejern Larsson

Lars Mejern Larsson

#1 på Värmlands riksdagslista

Jag heter Mejern och är medlem i Byggnads. Jag vill att det ska vara ordning och reda på den svenska arbetsmarknaden, seriösa företag ska inte konkurreras ut av fuskare eller kriminella.

Därför ställer jag upp

Eftersom jag har ambitionen att lyfta värmlänningarnas vardagsproblem blir ingen fråga för liten och bredden blir stor när man träffar så många människor som jag gör.
Välfärden är precis lika viktig för byggnadsarbetaren som för sjuksköterskan, vilket har tydliggjorts inte minst under pandemin. Därför är satsningarna på skolan, vården och äldreomsorgen centrala eftersom bristande bemanning drabbar även våra medlemmar.
Men vi skall även ha fungerande a-kassa och sjukförsäkring utifall att du drabbas av arbetslöshet eller sjukdom.
Jag kommer fortsätta med kontinuerliga arbetsplatsbesök för att fånga upp viktiga frågor från våra medlemmar. För att kunna göra inspel, ställa relevanta frågor och skriva motioner som underlättar allas vardag.

Lars Mejern Larsson

#1 på Värmlands riksdagslista

Jag kommer driva att:

  • ställa om Sverige till framtidens jobb
  • skärpa straffen mot arbetslivskriminalitet
  • ordning och reda på den svenska arbetsmarknaden
  • öka resurserna till välfärden
  • vi skall leda den gröna omställningen och skapa framtidens jobb

Frågor vi driver