Lena Aronson

Lena Aronson

#29 Kommunfullmäktige Luleå

Jag heter Lena Aronson är 62 år. Jag kandiderar till kommunfullmäktige för att jag vill vara med och påverka utvecklingen i vår kommun.

Därför ställer jag upp

Det finns många som säger att de inte är intresserade av politik men eftersom allt är politik är det viktigt för mig att engagera mig. Jag vill hålla undan privata intressen i vård, skola och omsorg. Jag tycker att det är en fråga för oss alla där vi inte ska ha några vinstdrivande företag som sätter vinst före kvalité. Jag tror på människors vilja och förmåga att påverka och vill att fler ska engagera sig för att göra skillnad.

Lena Aronson

#29 Kommunfullmäktige Luleå

Jag kommer driva att:

  • Ta bort de otrygga anställningarna
  • Stärka a-kassan och reparera sjukförsäkringen
  • Ställa om Sverige till framtidens jobb
  • Öka resurserna till välfärden
  • Öka samhällsnärvaron lokalt. Med statliga servicekontor, en närvarande lokalpolis och fungerande socialtjänst

Frågor vi driver