Lena Dahlsberg

Lena Dahlsberg

#35 på Kommunfullmäktige i Karlskoga

Jag heter Lena Dahlsberg. Jag är gift har fyra döttrar och fyra barnbarn, bor i Karlskoga och är medlem i IF Metall.

Jag är maskinoperatör i läkemedelsindustrin. Jag kandiderat till kommunfullmäktige för att det är viktigt att vi som arbetar inom industrin är med och påverkar i de frågor som är viktiga för oss, tex dagis på obekväm arbetstid.

Därför ställer jag upp

I Karlskoga behöver vi bli fler i politiken som arbetar inom industrin för att få ett större fokus på frågor som är viktiga för våra företag och oss som arbetar där. Industrin behöver arbetskraft och det är viktigt att det är attraktivt att jobba inom Industrin och att villkoren är goda. För att nå dit så behöver det finnas industriprogram att välja när man gör sitt gymnasieval. Det är också viktigt att som vuxen ha möjlighet att utbilda sig till de jobb som finns där. För att få ”rätt” utbildning så behöver företag och fack vara med och påverka hur utbildningen ska se ut. Utvecklingen går snabbt och även de som jobbar inom industrin behöver ha möjlighet till kompetensutveckling för att hänga med.

Lena Dahlsberg

#35 på Kommunfullmäktige i Karlskoga

Jag kommer driva att:

  • sätt upp ett konkret mål för full sysselsättning
  • ställa om Sverige till framtidens jobb
  • ta bort de otrygga anställningarna
  • införa lagstadgad rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid
  • strama upp reglerna för arbetskraftsinvandring så att det begränsas till bristyrken och bara omfattar heltidsjobb
  • Samarbete kring Industrins utveckling
  • Avskaffa karensdagen
  • Höja avsättningen till pensionen

Frågor vi driver