Lena Karlsson-Aronsson

Lena Karlsson-Aronsson

#23 på Oxelösunds kommunfullmäktige lista.

Jag heter Lena Karlsson-Aronsson, är småbarnsförälder och jobbar som undersköterska. Jag kandiderar till Kommunfullmäktige för att svaret är välfärd.

Därför ställer jag upp

Jag kandiderar till Kommunfullmäktige för att jag vill att Kommunals frågor ska prioriteras i MYCKET större utsträckning på den politiska agendan. Socialdemokraterna behöver också utveckla den fackligt politiska dialogen främst lokalt men även centralt. Jag vill att mitt barn ska växa upp i ett tryggt samhälle och att alla ska ha en trygg och värdig ålderdom.             


Lena Karlsson-Aronsson

#23 på Oxelösunds kommunfullmäktige lista.

Jag kommer driva att:

  • Ta bort de otrygga anställningarna.
  • Öka resurserna till välfärden.
  • Stärka vården och omsorgen.
  • Införa lagstadgad rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid.
  • Öka samhällsnärvaron lokalt. Med statliga servicekontor, en närvarande lokalpolis och fungerande socialtjänst.
  • Sätt upp ett konkret mål för full sysselsättning.

Frågor vi driver