Lena O. Jenemark

Lena O. Jenemark

#6 Lidköpings fullmäktigelista

#16 Regionlistan i Västra Götaland

Jag heter Lena O Jenemark och är Livsmedelsarbetare, jag arbetar på Gunnar Dafgård AB är förtroendevald i klubbstyrelsen på jobbet. Jag har förmånen att ha flera uppdrag i Livs vilket ger mig möjlighet att vara med och påverka för bättre arbetsvillkor. I politiken vill jag vara med och påverka för bättre förutsättningar för alla oavsett vilket behov som finns, en stark välfärd.

Därför ställer jag upp

Genom politiska beslut kan vi förändra i samhället, påverka för en jämlik och jämställd vård, förebyggande av psykisk ohälsa och bra möjligheter oavsett om man bor på landsbygd eller i stad. Ett samhälle som är jämlikt och jämställt, ett liv fritt från våld ska vara en självklarhet, barn och vuxna ska inte behöva uppleva våld i sina hem.
Ordning och reda på arbetsmarknaden och att ingen ska bli utnyttjad av oseriösa arbetsgivare är självklart precis som möjligheten till omställning och livslångt lärande.

Lena O. Jenemark

#6 Lidköpings fullmäktigelista

#16 Regionlistan i Västra Götaland

Jag kommer driva att:

  • Sätt upp ett konkret mål för full sysselsättning
  • Öka resurserna till välfärden
  • Höja pensionen för vanligt folk
  • Säkerställa att svenska kollektivavtal gäller i Sverige. De villkor som finns i anställningserbjudandet för arbetskraftsinvandrare ska vara juridskt bindande.
  • Öka samhällsnärvaron lokalt. Med statliga servicekontor, en närvarande lokalpolis och fungerande socialtjänst

Frågor vi driver