Lennart Thörnlund

Lennart Thörnlund

#25 på Norrbottens regionfullmäktige

Jag heter Lennart Thörnlund och är fd metallarbetare efter många år anställning vid SSAB Luleå. Jag kandiderar till regionfullmäktige i Norrbotten och jag vill blanda annat driva frågan om ”äldremottagningar” och korta vårdköerna.

Därför ställer jag upp

Som socialdemokrater vill jag ge mer resurser till sjukvården till hälsocentraler och sjukhusen i länet. Vårdens skattemedel ska gå till sjukvården och inga privata experiment där operationer säljs ut. Vårdpersonalen behöver fler kollegor och bättre villkor för de senaste årens pandemin visat sig hur sårbar den. Inga marknadsexperiment med utförsäljning av sjukvården som pågår. Kravet om att införa ”äldremottagningar” måste drivas vidare.

Lennart Thörnlund

#25 på Norrbottens regionfullmäktige

Jag kommer driva att:

  • öka resurserna till välfärden
  • stärka vården och omsorgen
  • höja pensionen för vanligt folk

Frågor vi driver