Linda Bååth

Linda Bååth

# 14 på Värmlands riksdagslista

Jag heter Linda Bååth och är elevassistent på gymnasiesärskolan, bor i Karlstad och är medlem i Kommunal. Jag kandiderar för att jag vill göra Fackets röster hörda och lyssnade på!

Därför ställer jag upp

Jag vill att alla som arbetar inom kommunal och privat verksamhet ska ha bra arbetsvillkor. Att den ensamstående föräldern ska kunna arbeta oregelbundna tider och få omsorg till sina barn. Att vård omsorg och skola förstärks med mer personal och hållbara arbetstider. Att man ska ha en lön man kan leva på och ett bra liv när dagen för pension kommer både ekonomiskt och kroppsligt. .

Linda Bååth

# 14 på Värmlands riksdagslista

Jag kommer driva att:

  • öka resurserna till välfärden
  • stärka vården och omsorgen
  • införa lagstadgad rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid
  • höja pensionen för vanligt folk

Frågor vi driver