Lowisa Ivman Anderzon

Lowisa Ivman Anderzon

#3 på Region Stockholms fullmäktigelista, valkrets 5 Västra Söderort
#30 på riksdagslistan i Stockholm stad

Jag heter Lowe och är anställd som behandlingsassistent på ett lågtröskelboende för hemlösa män med pågående missbruk. Jag är aktiv inom Kommunal där mina arbetskamrater har valt mig till arbetsplatsombud/skyddsombud. Bland det roligaste jag gör inom mitt fackliga engagemang är att hålla i utbildningar om hur vårt samhälle fungerar för medlemmar och förtroendevalda.

Därför ställer jag upp

Att kandidera till uppdrag i regionpolitiken har dubbla syften för mig. Det ena är att verka för att de välfärdstjänster som regionen ska ge medborgarna är av hög kvalitet och jämlikt fördelade. I Stockholm gäller varken det ena eller det andra sedan många år trots att vi är landets rikaste region. Det vill jag göra något åt.

Det andra syftet med mitt engagemang i regionpolitiken är att arbeta för att de tiotusentals människor som arbetar inom regionens verksamheter ska ha schyssta villkor. Det bidrar till bättre kvalitet i verksamheten, men framförallt är det viktigt att välfärdsarbetarna får de villkor de förtjänar. Arbetsmiljön och bemanningen i vården och kollektivtrafiken måste bli bättre. De ständiga upphandlingarna måste bort och personalen måste få kontinuitet. De ger oss medborgare mer än de får tillbaka. Det vill jag vara med och förändra.

Lowisa Ivman Anderzon

#3 på Region Stockholms fullmäktigelista, valkrets 5 Västra Söderort
#30 på riksdagslistan i Stockholm stad

Jag kommer driva att:

  • öka resurserna till välfärden
  • ta bort de otrygga anställningarna
  • öka samhällsnärvaron lokalt. Med statliga servicekontor, en närvarande lokalpolis och fungerande socialtjänst

Frågor vi driver