Magnus Eriksson

Magnus Eriksson

#5 på Regionfullmäktigelista för Västerbottens läns norra

jag heter Magnus Eriksson och bor i Finnäs Norsjö. Jag är 49 år fyllda, är gift och har 2 egna barn och ett bonus barn. Jag arbetar sen 20 år som ombudsman och har varit aktiv i politiken i många år.

Därför ställer jag upp

Socialdemokratin är en viktig del av arbetarrörelsen och en garant för att svenska arbetstagare finns med i beslutsfattande vad gäller så väl arbetsliv som privatliv. I en tid som präglas av politiska kompromisser blir det extra viktigt att stärka vår folkrörelse. Jag tror det är särskilt viktigt att vi diskuterar våra idéer och vår värdegrund bland våra medlemmar ute på arbetsplatserna.

Magnus Eriksson

#5 på Regionfullmäktigelista för Västerbottens läns norra

Jag kommer driva att:

  • ta bort de otrygga anställningarna
  • öka resurserna till välfärden
  • höja pensionen för vanligt folk
  • stärka a-kassan och reparera sjukförsäkringen
  • säkerställa att svenska kollektivavtal gäller i Sverige. De villkor som finns i anställningserbjudandet för arbetskraftsinvandrare ska vara juridskt bindande

Frågor vi driver