Maja Ullberg

Maja Ullberg

#39 på Kommunlistan Gävle

Jag heter Maja Ullberg, 28 år, och är just nu föräldraledig från mitt arbete på Handelsanställdas Förbund avdelning 26.
Jag bor i Gävle tillsammans med sambo, bebis och två hundar.
Jag kandiderar till kommunfullmäktige för att jag vill se ett jämställt samhälle där alla har samma förutsättningar i livet oavsett kön, sexuell läggning eller etnicitet.

Därför ställer jag upp

Min glöd startade inom det fackliga när jag insåg att mycket kan vara orättvist och trots att arbetarrörelsen åstadkommit mycket så finns det mycket kvar att göra. Efter några år inom den fackliga kampen så upptäckte jag att politiken är nästa steg för vidare kamp för oss arbetare. När jag förstod att allt är politik så tändes även en glöd där.
För mig är något av det viktigaste att mäns våld mot kvinnor upphör, att löner och arbetsvillkor höjs inom de kvinnodominerade yrkena och att man kan leva det liv man själv vill.
Fast politiken fortfarande är ganska nytt för mig så vore det ett ärofyllt uppdrag att vara med och tycka hur Gävle ska se ut och fungera. En trygg, livfull och välkomnande kommun för alla.

Maja Ullberg

#39 på Kommunlistan i Gävle

Jag kommer driva att:

  • Ta bort de otrygga anställningarna
  • Stärka vården och omsorgen
  • Säkerställa att svenska kollektivavtal gäller i Sverige. De villkor som finns i anställningserbjudandet för arbetskraftsinvandrare ska vara juridiskt bindande.

Frågor vi driver