Majlene Westerberg

Majlene Westerberg

#3 på Uppsala läns Regionlista.

Hej jag heter Majlene Westerberg och bor i Enköping. Jag kandiderar till Regionfullmäktige i Uppsala. Jag är förtroende vald för kommunal och tjänstledig från min tjänst som stödassistent hos Enköpings kommun.

Därför ställer jag upp

Jämlik vård, en fungerande arbetsmarknad och minskade klyftor är områden jag brinner för.
Jag kandiderar till Region Uppsala för att jag vill att sjukvården ska bli mer jämlik.

Majlene Westerberg

#3 på Uppsala läns Regionlista.

Jag kommer driva att:

  • Ta bort de otrygga anställningarna.
  • Stärka vården och omsorgen.
  • Öka resurserna till välfärden.

Frågor vi driver