Malin Berglund

Malin Berglund

#8 Västerbottens läns riksdagslista
#6 Kommunfullmäktige Skellefteå

Jag heter Malin Berglund och jobbar som skiftgående processoperatör på Rönnskärsverken. Jag kandiderar till kommunfullmäktige/riksdag för att jag vill vara med och påverka vårt samhälle i en riktning som är rimlig för alla, på olika nivåer.

Därför ställer jag upp

Jag brinner för arbetsrättsliga- och jämställdhetsfrågor. Och inte bara jämställdhet, utan jämlik jämställdhet.

För mig är det viktigt att varje människa kan ha makten över sitt eget liv. Vi måste utveckla, och inte avveckla, vår gemensamma välfärd. Det är viktigt att vi har en sjukförsäkring som faktiskt kan nyttjas för det den är till för – i verkligheten – och ersättningsnivåer och omställningsmöjligheter vid arbetslöshet måste vara rimliga. Villkor och möjligheter måste vara lika i hela landet – vi behöver fler lokala servicekontor och framförallt måste det ske riktade infrastruktursatsningar på exempelvis elbilsladdare så att omställning för klimat möjliggörs på ett rimligt sätt oavsett vart vi bor. Lönegapet mellan kvinnor och män måste slutas, pensionssystemet reformeras och mäns våld mot kvinnor måste utrotas.

Malin Berglund

#8 Västerbottens läns riksdagslista
#6 Kommunfullmäktige Skellefteå

Jag kommer driva att:

  • Införa lagstadgad rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid
  • Ha ordning och reda på arbetsmarknaden med skärpta identitetskontroller och att svenska arbetstillstånd ska krävas från första dagen
  • Ta bort de otrygga anställningarna
  • Öka resurserna till välfärden
  • Öka samhällsnärvaron lokalt. Med statliga servicekontor, en närvarande lokalpolis och fungerande socialtjänst

Frågor vi driver