Malin Sjunneborn

Malin Sjunneborn

#3 Västra götalandsregionen

Jag kandiderar till regionen igen. Min andra mandatperiod kommer de bli. Jag är undersköterska i mitt vanliga yrke. Ensamstående mamma till två underbara barn på 7 och 10 år.

Därför ställer jag upp

Malin Sjunneborn heter jag. Jag kandiderar till regionfullmäktige i Västra Götaland. Mitt område är sjukvård i dagsläget i regionen.
Jag har under mandatperioden som varit, lyft arbetsmiljö och lönefrågor för välfärdsarbetarna. För LO yrkena handlar de om att säkra en trygg arbetsplats, scheman där tid för återhämtning finns, du ska orka vara människa efter jobbet, bemanningen ska motsvara behovet på arbetsplatsen. Ingen ska springa snabbare.

Malin Sjunneborn

#3 Västra götalandsregionen

Jag kommer driva att:

  • Sätt upp ett konkret mål för full sysselsättning
  • Ta bort de otrygga anställningarna
  • Öka resurserna till välfärden
  • Stärka vården och omsorgen
  • Säkerställa att svenska kollektivavtal gäller i Sverige. De villkor som finns i anställningserbjudandet för arbetskraftsinvandrare ska vara juridskt bindande.
  • Höja pensionen för vanligt folk
  • Ha ordning och reda på arbetsmarknaden med skärpta identitetskontroller och att svenska arbetstillstånd ska krävas från första dagen
  • Höja straffet för de som utsätter anställda för brott

Frågor vi driver