Maria Gawell Skog

Maria Gawell Skog

#17 på Botkyrkas kommunfullmäktigelista

Jag heter Maria och arbetar på HRF´s förbundskontor, (Hotell- och restaurangfacket). När jag var i branschen var jag förtroendevald inom HRF, men är nu aktiv i vår Handelsklubb.

Därför ställer jag upp

Jag tycker vi måste strama upp regelverket runt arbetskraftinvandringen och ställa högre krav på villkor som arbetsgivarna måste uppfylla. Idag utnyttjas många hänsynslöst och många tas in i yrken som det inte finns brist på arbetskraft inom. Och självklart så ska svenska kollektivavtal gälla på svenska arbetsplatser.

Att i skolan få in mer praktisk kunskap om livet efter skolan, om facket, a-kassa, söka jobb och mer riktig samhällskunskap är viktigt för mig.

Förutom arbetsrättsfrågor är barn och ungas förutsättningar viktiga för mig, speciellt psykisk ohälsa och rätt till att få undervisning och kunskap utifrån sina förutsättningar. Om skolorna fick mer kunskap om olika spektrum och kan fånga upp barn tidigt kanske barn som annars förblir odiagnostiserade slipper känna sig misslyckade och söka sig till destruktiva miljöer.


Maria Gawell Skog

#17 på Botkyrkas kommunfullmäktigelista

Jag kommer driva att:

  • ställa om Sverige till framtidens jobb
  • införa lagstadgad rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid
  • höja pensionen för vanligt folk
  • stärka a-kassan och reparera sjukförsäkringen
  • strama upp reglerna för arbetskraftsinvandring så att det begränsas till bristyrken och bara omfattar heltidsjobb

Frågor vi driver