Maria Hammarberg

Maria Hammarberg

#6 Kommunlistan Nordanstig

Jag heter Maria Hammarberg, jobbar som ombudsman för Kommunal. Jag kandiderar till kommunfullmäktige för att jag vill förbättra välfärden.

Därför ställer jag upp

Jag vill fortsätta att utveckla Nordanstigs kommun till en plats där fler vill bo, så att vi blir fler som solidariskt bidrar till välfärden. Viktigt för mig är att skolor finns i alla kommundelar samt att det finns fina boenden för de äldre. Att föreningsliv och näringsliv går hand i hand med kommunen med kommuninnevånarnas bästa för ögonen.

Maria Hammarberg

#6 på Kommunlistan Nordanstig

Jag kommer driva att:

  • Ta bort de otrygga anställningarna
  • Öka resurserna till välfärden
  • Höja pensionen för vanligt folk

Frågor vi driver