Mariette Kemhagen

Mariette Kemhagen

#9 på Kommunfullmäktige i Askersund

Jag heter Mariette, bor i Askersund och är medlem i Kommunal.

Jag arbetar som undersköterska men är just nu tjänstledig för att verka som lokal facklig företrädare för kommunal i Askersund. Jag kandiderar till fullmäktige för jag ser ett behov att förbättra arbetsmiljön för kvinnodominerade yrken, vill arbeta för ett jämställt arbetsliv där alla människor har rätt till rätt förutsättningar och klarar att arbeta till pension och vara friska även efter pension.

Därför ställer jag upp

Mitt syfte med min kandidatur är att jag tycker det är viktigt att engagera sig politiskt och genom detta förändra och samarbeta för att nå de mål vi har. Jag arbetar med arbetsmiljöfrågor till vardags och ser ett starkt samband mellan fackligt engagemang och politik. Jag ser också utifrån mitt yrke som undersköterska vikten av att engagera sej och driva frågor som berör oss arbetstagare, frågorna är många och alla är lika viktiga att belysa!

Mariette Kemhagen

#9 Kommunfullmäktige i Askersund

Jag kommer driva att:

  • öka resurserna till välfärden
  • stärka vården och omsorgen
  • höja pensionen för vanligt folk
  • avskaffa delade turer
  • arbeta med att få bort ohållbara scheman
  • personal behöver rätt skyddskläder oavsett yrke
  • att man ska orka jobba till pension och sedan ha en tillfredställande pension.

Frågor vi driver