Marina Johansson

Marina Johansson

#6 på Göteborgs kommunlista

Hej!
Jag heter Marina och är barnskötare. Jag är politiskt aktiv och kandiderar till kommunfullmäktige.
De allra viktigaste frågorna för mig är välfärden och tryggheten.

Därför ställer jag upp

Våra skattepengar ska gå till välfärden, till fler undersköterskor, sjuksköterskor, och lärare, inte till fler privatiseringar. Kriminaliteten ska tryckas tillbaka genom att strypa nyrekrytering av unga till kriminella gäng. För det krävs det att skola, fritid socialtjänst får förutsättningar att jobba mer förebyggande, med tidiga insatser till barn och föräldrar.
Idag försvinner mycket pengar till privata aktieägare. Det är inte ok, Offentliga sektorn har vuxit med flera anställda som inte arbetar längst ut i organisationen, alltså inte direkt med Göteborgarna som undersköterska, boendestödjare, eller lokalvårdare.
Det vill jag ändra på, vi måste minska administrationen och istället anställa fler som utför grunduppdragen, anställa fler välfärdsarbetare. För att få bort kriminaliteten krävs både hårdare tag, fler poliser, ordningsvakter och övervakningskameror. Det krävs också än mer förebyggande arbete för att barn och unga inte ska bli kriminella. Förskola, skola, socialtjänst och föreningsliv måste få bättre möjligheter att ge tidiga insatser till barn. Bättre stöd behövs till föräldrar från socialtjänsten. Alla barn och unga ska ha en rik fritid och känna framtidstro. Skolan är avgörande för att hur det går för barnen när de växer upp. Skolan måste bli mer jämlik och ge alla det stöd de behöver, vinsterna i skolan är ett otyg.
Äldreomsorgen måste rustas upp, kvaliteten måst höjas genom fler anställda undersköterskor. Minutscheman i hemtjänsten måste bort, schemaläggningen måste bli mänsklig.

Marina Johansson

#6 på Göteborgs kommunlista

Marina Johansson

Jag kommer driva att:

  • ta bort de otrygga anställningarna
  • stärka vården och omsorgen
  • öka resurserna till välfärden
  • höja pensionen för vanligt folk
  • stärka a-kassan och reparera sjukförsäkringen

Frågor vi driver