Marko Kosonen

Marko Kosonen

# 16 på kommunfullmäktigelistan i Växjö

Jag heter Marko Kosonen och är industriarbetare och jobbar på Volvo CE i Braås.

Jag är kandidat för Socialdemokraterna eftersom jag tror att facklig-politisk samverkan är vägen framåt för att flytta fram de fackliga positionerna i samhället.

Därför ställer jag upp

Jag brinner för att den svenska industrin skall vara stark, där fack och företaget jobbar tillsammans för en stark industri, där vi sätter den psykosociala arbetsmiljön högt och att vi medarbetare på företaget får den kompetensutbildning som krävs.

Infrastrukturen i kommunen är väldigt viktig eftersom vi skall kunna locka nya industrier till bygden. Det är viktigt också att ha bra vägar, bra industrimarker för snabb etablering där företagen kan bygga nya industrier.

Sedan så brinner jag för integration av ungdom där vi i samhället och privata sektorn tar vårt ansvar och låter dessa ungdomar få vara en del utav samhället. Varje krona som vi satsar på ungdomarna är en stor vinst för samhället.

Föreningslivet är också en dörröppnare in i samhället där man växer som individ och får lära sig om gruppkänslan. Själv så har jag arbetat ideellt i en förening under några år och just för tillfället så stöttar jag en förening.

Marko Kosonen

# 16 på kommunfullmäktigelistan i Växjö

# 42 på regionlistan i Kronoberg

# 21 på riksdagslistan i Kronoberg

Jag kommer driva att:

  • industrin
  • landsbygden
  • integrationen av ungdomar
  • kultur- och fritidsfrågor
  • den psykosociala arbetsmiljön

Frågor vi driver