Martin Berglund

Martin Berglund

#2 Kommunfullmäktige Bjurholm

Mitt namn är Martin Berglund. Jag bor vid vägs ände tillsammans med min hustru och våra fyra barn. Jag har fått privilegiet att bli utlyft ur produktionen för att företräda medlemmarna som ombudsman sedan 2018 efter 20 år på industrigolvet. Medlemmarnas villkor slutar inte utanför grindarna, därför engagerar jag mig också politiskt.

Därför ställer jag upp

Människan har skapat samhällsmodellen vi lever i – vi kan också förändra den. Jag brinner för jämlikhet och fördelningspolitik är ett verktyg för att uppnå ett bättre samhälle utifrån vår värdegrund. I kommunen är arbetsvillkoren och kompetensförsörjningen mina hjärtefrågor. Det måste bli mer intressant för invånarna att aktivt söka sig till välfärdsyrken. Då måste också kommuner och regioner vara de bästa arbetsgivarna. För att förutsättningarna ska finnas måste mer resurser omfördelas från de som har förmågan – till de som har behov. Ett jämlikt samhälle är ett tryggt samhälle.

Martin Berglund

#2 Kommunfullmäktige Bjurholm

Jag kommer driva att:

  • Ta bort de otrygga anställningarna
  • Öka resurserna till välfärden
  • Stärka a-kassan och reparera sjukförsäkringen
  • Säkerställa att svenska kollektivavtal gäller i Sverige. De villkor som finns i anställningserbjudandet för arbetskraftsinvandrare ska vara juridskt bindande.

Frågor vi driver