Mathias Berntsen

Mathias Berntsen

#2 på Sunne kommuns lista

Jag heter Mathias Berntsen, jag bor i Gräsmark och jobbar till vardags som ombudsman på IF Metall Värmland.

Jag kandiderar till kommunfullmäktige för att jag vill förbättra villkoren för arbetstagarna i Sunne.

Därför ställer jag upp

Jag vill att vi alla ska ha samma förutsättningar i samhället, jag och också att vi ska ta ett rejält tag över arbetslivskriminaliteten för att bekämpa den.
Jag vill strama upp regelverket runt arbetskraftinvandringen och ställa ett högre krav på villkor som arbetsgivarna måste uppfylla.
De sociala samhällsfrågorna är också viktiga för mig.

Och självklart så ska svenska kollektivavtal gälla på svenska arbetsplatser.

Det här var bara några av de punkter som jag tycker är viktiga.

Mathias Berntsen

#2 på Sunnes lista

Jag kommer driva att:

  • säkerställa att svenska kollektivavtal gäller i Sverige. De villkor som finns i anställningserbjudandet för arbetskraftsinvandrare ska vara juridskt bindande
  • införa lagstadgad rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid
  • strama upp reglerna för arbetskraftsinvandring så att det begränsas till bristyrken och bara omfattar heltidsjobb
  • öka resurserna till välfärden
  • öka samhällsnärvaron lokalt. Med statliga servicekontor, en närvarande lokalpolis och fungerande socialtjänst

Frågor vi driver